1800-891-9232
info@yogkulam.com
1800-891-9232

Event Details

MDVTIINDIA Ka samman samaroh 28th August 2019 ko Ayojit kia ja rha hai. Jisme Aap sabhi ki upasthiti Sadar Prarthaniya hai. Date - 28th August 2019, Wednesday Time - 11:00 AM- 04:00 PM Place - International Baudh Shodh Sansthan (Near Sangit Natya Academy , Front of RBI , Vipin Khand ,Gomti Nagar LucknowMDVTIINDIA Ka samman samaroh 28th August 2019 ko Ayojit kia ja rha hai. Jisme Aap sabhi ki upasthiti Sadar Prarthaniya hai. Date - 28th August 2019, Wednesday Time - 11:00 AM- 04:00 PM Place - International Baudh Shodh Sansthan (Near Sangit Natya Academy , Front of RBI , Vipin Khand ,Gomti Nagar Lucknow

Start of Tawk.to Script